รับสมัครงาน ตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด

คุณลักษณะ

ประเภทงาน : ประจำ

เพศ : หญิง

จำนวน : 1 คน

อายุ : 25-50 ปี

วุฒิการศึกษา/สาขา : ไม่จำกัด

อัตราค่าจ้าง : 300 บาท/วัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *